یک عکس زیبا

 

احمق ها صرفاً به خاطر نفهمیدنشان احمق نیستند، بلکه بیش تر به این دلیل احمقند که فکر می کنند ما نمی فهمیم که مسائل غیراخلاقی مثلاً این عکس است.نه، مسائل غیراخلاقی مسائلی است که امروزه صرفاً به این چیزها محدود نمی شود. اگر خودت را بیش از اندازه تبلیغ کنی عاقلان و معقولان خواهند فهمید چند مرده یا زنه حلاجی. با تبلیغ و رفیق بازی و نان قرض دادن های احمقانه که به مراتب غیراخلاقی تراز این ها ست نمی توان جایگاهی برای خود درست کرد.(مخصوصاً وقتی که رذیلانه تمام جاها را به نفع خود مصادره کنی و ژست ادبیاتچی هم به خود بگیری و با سواد زیر صفرت بنشینی یکی دو انشا هم بنویسی و زاری هم بکنی ) و ایشان و اوشان این را به خاطر احمق بودنشان نمی فهمند و نخواهند فهمید. اما نمی توانند سر ما یکی کلاه بگذارند آن احمق ها. 

 

 

/ 1 نظر / 16 بازدید