با تو بهار

دیوانه ایست

که ازدرخت بالامی رود

ومی رود

تا باد

 

 

با باد

من ازدرخت

بالا می افتم

 

 

(لبریخته ها-یداله رویایی)

 

/ 1 نظر / 22 بازدید