راه ورود به فضای مکتوب

گفت­گو با روزنامه آرمان                                  راه ورود به فضای مکتوب     «درباره رمان خروج»       جناب سیف­الدینی؛ اجازه دهید گفتگومان را با «خروج» شروع کنیم؛ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 257 بازدید

(منینمنگاری یک ویولن)

    بخشی کوتاه از رمانِ قلبِ زهی (مَنینَمنِگاری یک ویولن)     علیرضا سیف­الدینی                                                                                                 برای رباب و به یاد اسب و آبنوس و گوسفندی که در من ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 224 بازدید
اسفند 91
2 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
آبان 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
8 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
4 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
7 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
6 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
7 پست
مهر 87
5 پست
شهریور 87
10 پست
مرداد 87
6 پست
تیر 87
8 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
7 پست
بهمن 86
6 پست
دی 86
5 پست
آذر 86
5 پست
آبان 86
10 پست
مهر 86
5 پست
تیر 86
7 پست
خرداد 86
8 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
6 پست
دی 85
5 پست
آذر 85
6 پست
آبان 85
2 پست